İntihal Tespit Programları

Turnitin İntihal Tespit Programı

 

Öğrenci çalışmalarının (tez, ödev, proje, vs) kontrolünü sağlamaya yarayan  Turnitin intihal tespit  programı Enstitüler için erişime açılmıştır. Programı kullanmak için üye olmak isteyen Üniversitemiz mensubu öğretim üyesi  (Prof. Dr. , Doç. Dr. , Dr. Öğr. Üyesi)   unvanına sahip akademik personelin ….@erzincan.edu.tr uzantılı kendi kurumsal e-posta adresinden kutuphane@erzincan.edu.tr e-posta adresine ad, soyad ve unvan bilgilerini ve talebini içeren e-posta göndermeleri gerekmektedir.

 

Turnitin Hakkında

Ödev Eklerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Turnitin Öğretmen Kılavuzu

Turnitin Belge Silme Kılavuzu

Erişim Linki: http://turnitin.com/tr/

 

iThenticate İntihal Tespit Programı

Üniversitelerde doğrudan akademik yayınların değerlendirilmesi ile ilgili (öğrenci ödevleri hariç) kapsamlı bir akademik içeriğe sahiptir. Web tabanlı arayüz ile özel bir eğitim gereksinimi olmaksızın kullanılmaktadır. İntihal analizi yapılacak belge, kullanıcı tarafından iThenticate programına bir e-postaya belge ekler gibi kolaylıkla yüklenmekte, intihal analizi birkaç dakika içinde bitirilebilmektedir.

Kurum hesaplarımızın ya da kullanıcılarımıza ait hesapların bloke edilmemesi için  imzalanan lisans anlaşması gereğince; iThenticate sisteminin kullanımı konusunda, üniversitelerde, doktora ve daha üst dereceye sahip kişilerin kullanımına izin verilmektedir. Ayrıca, öğrenci ödevi, proje ve tezlerin kontrolü ile ticari olsun ya da olmasın, yayınlanması için herhangi bir dergi editörlüğüne gönderilen makalelerin kontrolü sistem üzerinden yapılmamalıdır.”

İThenticate’e yüklenen her belge büyük bir veri tabanındaki belgelerle karşılaştırılmaktadır. Bu veri tabanı içinde 90.000’den fazla önemli gazete, dergi, süreli yayınlar ve kitapların yanı sıra tüm bunlara ek olarak 17 milyardan fazla web sayfası ve arşivi bulunmaktadır. iThenticate, 70.000’den fazla bilimsel dergiden gelen 30 milyon üzerindeki içeriğin ve 150’den fazla yayınevinden 86 milyon üzeri makalenin bulunduğu veri tabanlarını kontrol etmektedir. Yayıncı ortakları arasında CrossRef, Gale, Emerald, ABC-CLIO, SAGE Reference, Oxford University Press, IEEE, Elsevier, Nature Publishing, Ovid, Taylor&Francis, PubMed, Pearson, McGrawHill, Wiley ve EBSCOhost gibi büyük yayınevleri bulunmaktadır.

Kullanım Kılavuzu(iThenticate Hızlı Başlangıç Kılavuzu)

iThenticate Document Viewer Benzerlik Raporu Kılavuzu

Erişim Linki: http://www.ithenticate.com/