İntihal Tespit Programları

İntihal.net İntihal Tespit Programı

İntihal yapmak başkasının yayınını kurallara ve etiğe aykırı şekilde almak ve kullanmaktır. İntihal yapıldığında çalışmanın özgünlüğü bozulur. İntihal.Net birçok intihal tipini tespit etmek için özelleşmiş internet tabanlı bir intihal tespit ve raporlama yazılımıdır. Türkiye’nin en büyük dijital bilimsel veritabanında dokümanlarınızın özgünlüklerini test ediyoruz.

Tez ve akademik makalelerde intihal yasal bir suçtur. Kimse bu suçun danışmanı, editörü veya ev sahibi olmak istemez.

Bir yazıda, eserde veya tezde özgünlük bizim için çok önemlidir.

Kolay kullanımlı ara yüzü ile 3 adımda intihal tespiti yapabilirsiniz.

Bulut tabanlı uygulaması ile birkaç dakika içinde intihal testinizi sonuçlandırabilirsiniz.

İntihal.Net’in Türkiye’de yayın yapan dergilerin %90’ından fazlasını ve on binlerce basılı kitabın kapsadığını biliyor muydunuz?

İntihal Tespit yazılımları öğrencileri sadece denetlemez aynı zamanda özgün değerler üretmesine teşvik eder.

İntihal.Net ‘e üye kurumlar hem doküman tipi hem de doküman sayısı olarak hiçbir sınırlama olmaksızın sistemi kullanabilir.

Manipüle edilemeyen sonuç ekranı ve sonuç çıktısını karekod ile kolay doğrulama.

DENETLEDİĞİMİZ İNTİHAL TÜRLERİ

  • ÇOĞALTMABaşka birisinin çalışmasını direk alma ve kendi çalışması olarak gösterme.
  • KOPYALAMABir başka çalışmanın bir kısmını direk kopyalama ve kendi çalışmasına eklemek.
  • KOPYALA AMA DEĞİŞTİRBaşka bir kaynaktan kopyaladığı yazıyı küçük değişiklikler ile kendi yazısına ekleme .
  • MOZAİKBirden fazla kaynaktan aldığı çalışmaları birleştirmek.
  • KENDİNİ İNTİHALDaha önce yaptığı bir çalışmasından kopyalamadır.

*İntihal.net arayüz tanıtım videosu: https://akademiktv.com/index.jsp?modul=coursedetails&videoid=2158

*Erişim Linki: https://intihal.net/

 

Turnitin İntihal Tespit Programı

Öğrenci çalışmalarının (tez, ödev, proje, vs.) kontrolünü sağlamaya yarayan  Turnitin intihal tespit  programı Enstitüler için erişime açılmıştır. Programı kullanmak için üye olmak isteyen Üniversitemiz mensubu öğretim üyesi  (Prof. Dr. , Doç. Dr. , Dr. Öğr. Üyesi)   unvanına sahip akademik personelin ….@erzincan.edu.tr uzantılı kendi kurumsal e-posta adresinden kutuphane@erzincan.edu.tr e-posta adresine ad, soyad ve unvan bilgilerini ve talebini içeren e-posta göndermeleri gerekmektedir.

 

Turnitin Hakkında

Ödev Eklerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Turnitin Öğretmen Kılavuzu

Turnitin Belge Silme Kılavuzu

Erişim Linki: http://turnitin.com/tr/

 

iThenticate İntihal Tespit Programı

Üniversitelerde doğrudan akademik yayınların değerlendirilmesi ile ilgili (öğrenci ödevleri hariç) kapsamlı bir akademik içeriğe sahiptir. Web tabanlı arayüz ile özel bir eğitim gereksinimi olmaksızın kullanılmaktadır. İntihal analizi yapılacak belge, kullanıcı tarafından iThenticate programına bir e-postaya belge ekler gibi kolaylıkla yüklenmekte, intihal analizi birkaç dakika içinde bitirilebilmektedir.

Kurum hesaplarımızın ya da kullanıcılarımıza ait hesapların bloke edilmemesi için  imzalanan lisans anlaşması gereğince; iThenticate sisteminin kullanımı konusunda, üniversitelerde, doktora ve daha üst dereceye sahip kişilerin kullanımına izin verilmektedir. Ayrıca, öğrenci ödevi, proje ve tezlerin kontrolü ile ticari olsun ya da olmasın, yayınlanması için herhangi bir dergi editörlüğüne gönderilen makalelerin kontrolü sistem üzerinden yapılmamalıdır.”

İThenticate’e yüklenen her belge büyük bir veri tabanındaki belgelerle karşılaştırılmaktadır. Bu veri tabanı içinde 90.000’den fazla önemli gazete, dergi, süreli yayınlar ve kitapların yanı sıra tüm bunlara ek olarak 17 milyardan fazla web sayfası ve arşivi bulunmaktadır. iThenticate, 70.000’den fazla bilimsel dergiden gelen 30 milyon üzerindeki içeriğin ve 150’den fazla yayınevinden 86 milyon üzeri makalenin bulunduğu veri tabanlarını kontrol etmektedir. Yayıncı ortakları arasında CrossRef, Gale, Emerald, ABC-CLIO, SAGE Reference, Oxford University Press, IEEE, Elsevier, Nature Publishing, Ovid, Taylor&Francis, PubMed, Pearson, McGrawHill, Wiley ve EBSCOhost gibi büyük yayınevleri bulunmaktadır.

Kullanım Kılavuzu(iThenticate Hızlı Başlangıç Kılavuzu)

iThenticate Document Viewer Benzerlik Raporu Kılavuzu

Erişim Linki: http://www.ithenticate.com/