Kütüphane Üyeliği

 • Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi mensubu olan akademik ve idari personelle tüm öğrenciler kütüphaneye üye olabilirler. Üye kaydı için üniversite kimliği yeterlidir. Üniversite personelinin üyeliği çalışma süreleri boyunca geçerlidir.
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile lisans öğrencileri ise öğrenci kimlikleriyle kütüphaneye üye olabilirler.
 •  Kütüphane üyeleri kütüphane kurallarına uymayı kabul etmiş sayılırlar.
 •  Üniversite personeli ya da öğrenci olmayan araştırmacılar da Erzincan Üniversitesi kütüphanesinden yararlanabilirler ancak ödünç kitap, materyal vb. alamazlar.

Ödünç Alma

 •  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi mensubu olup da üye olanlar ödünç kitap alabilirler. Personelin üniversite kimliğini, öğrencilerinse öğrenci kimliklerini göstermesi yeterlidir.
 •  Ödünç alma da, süre,miktar ve uzatma şartları aşağıdaki gibidir.

 

Okuyucu Niteliği Ödünç Alma Süresi Uzatma Adet
Akademik Personel   1 Ay   2 defa   5
İdari Personel   15 Gün   2 defa   3
Y.Lis./Doktora öğr.   1 Ay   2 defa   5
Lisans öğrencisi   15 Gün   2 defa   3
 •  Ödünç alma süresi dolduğu halde üzerinde bulunan kitapları iade etmeyen okuyucular, kütüphaneden tekrar ödünç kitap alamazlar.
 • Başka bir okuyucunun kimliğiyle ödünç kitap alınamaz.
 •  Ödünç alınan yayınların iade edilmemesi durumunda, geciken her gün için 3 gün kitap alamama cezası uygulanır.
 •  Gerektiğinde Daire Başkanlığı, ödünç alma süresi dolmadan okuyuculardan kitapları geri isteyebilir.
 •   Yıpratılan, kaybedilen veya bir ay geçtiği halde iade edilmeyen kitaplar için kayıp işlemi uygulanır. Kayıp işlemi uygulanan kütüphane materyali öncelikle piyasadan temin ettirilir. Temin edilemeyeceği anlaşılan materyalin Değer Takdir Komisyonunca belirlenen değeri % 50 fazlasıyla ödettirilir.
 •   Herhangi bir nedenle üniversiteden ayrılan üyelerin kütüphaneden ilişik kesmeleri gerekir.
 •  Kütüphane materyalinin izinsiz olarak dışarıya çıkarılması yasaktır. Aksi takdirde gerekli tedbirler alınarak yasal işlemler yapılır.
 •  Kütüphaneye üye olan okuyucular, ödünç alma kurallarını kabul etmiş sayılırlar.

Ödünç Verilmeyen Kaynaklar

 • Aşağıda belirtilen materyaller kütüphane dışına ödünç verilemez:
 •  Temel başvuru kaynakları, sözlükler, ansiklopediler
 • Süreli yayınlar(Ciltlenmemiş sayılar)
 • Basılı olamayan tezler
 • Kartografik (atlas, harita, maket vb.)materyaller ve mikroformlar
 • Rezerv kitaplar
 •  Birimlerce tespit edilen sayıları tükenmiş veya ayrılmış eserler
 •  Koleksiyon parçaları, sanatsal materyallervb.
 •  Nadir ve el yazması eserler
 •  Kütüphane dışına çıkmasında fiziksel açıdan sakınca görülen diğer materyaller

 

KÜTÜPHANELER ARASI ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

 • Kütüphaneler arası ödünç kitap getirtme isteği kurumlar arası da gerçekleştirilir. Başka bir üniversitenin kullanıcısının ödünç
  almak istediği yayın için, kendi üniversitesinin Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesine müracaat etmesi gerekmektedir.
 • Ödünç kitap isteği, “Erzincan Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı” aracılığıyla yapılır. Birim
  kütüphanelerinin kütüphaneler arası ödünç işlemi yapma yetkisi yoktur. Ödünç istenecek materyal ile ilgili bilgilerin eksiksiz
  olarak Daire Başkanlığına bildirilmesi ve mutlaka ilgili üniversitenin Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından
  onaylanması gerekmektedir. Eksik bilgi içeren ve /veya onaylanmayan istekler dikkate alınmaz.
 •  Başka bir kullanıcı isteği yoksa ödünç alınan yayınların süresi 1 kez uzatılır. Uzatma talebi için yeni form doldurulması gerekmektedir.
 •  Yayınlar kullanıcının isteği doğrultusunda taahhütlü veya kargo ile gönderilir ve iadenin de aynı şekilde yapılması istenir.
 •  Kütüphaneler arası ödünç almadan doğan her türlü ücret ve posta masrafı kullanıcı tarafından karşılanır.
 •  Zamanında iade edilmeyen yayınlar için geciken her gün 3 gün ödünç vermeme cezası uygulanır ve yayınlar iade edilene kadar ilgili kuruma ödünç yayın verilmez. Postadan doğan gecikmeler dikkate alınmaz.
 •  Erzincan Üniversitesi mensupları tarafından kütüphaneler arası ödünç alma yoluyla getirtilen yayınlar ile ilgili işlemlerde,yayının ödünç alındığı kütüphanenin kuralları uygulanır.