Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi  Merkez Kütüphanesi Yayın Katalogu için tıklayınız.

Kütüphane Yerleşim Planı için tıklayınız.

Katalog  Tarama Sayfası Kullanım Videosu:

https://erzincanuniversitesi-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/kutuphane_erzincan_edu_tr/EXbOp4XiosJImKW5pl7E9CoBc97F3Q2X26yd9OWVfAPOfw